Our Activities

PDM; TÜRGEV bünyesinde 2019 yılında kurulmuş olup psikoeğitimler başta olmak üzere birçok faaliyet ve çalışmayı yürütmektedir.

2019-2020 yılları arasında yalnızca TÜRGEV yurtlarında barınan öğrencilere psikolojik destek veren Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM), yurt idarecilerine psikoeğitim düzenlemekte ve yazılı ve görsel basın yayınları oluşturmaktaydı. 

2020-2021 yıllarında pandemi süreci ile birlikte “Psikolojik Sağlığı Destekleme ve Güçlendirme Projesi” kapsamında toplum ruh sağlığına hizmet eden psikolojik eğitimler vermeye başlayan PDM, Psikoloji-PDR öğrencilerini mesleki olarak geliştirme faaliyetleri yürütmekte, TÜRGEV bünyesindeki idarecilere ve gönüllü̈ katılım sağlayan tüm çalışanlara yönelik zirve ve programlar düzenlemekte, TÜRGEV Eğitim sosyal medya sayfasına düzenli içerikler üretmekte, atölye ve grup oturumları ile daha küçük hedef gruplar ile bire bir çalışmalar yürütmektedir. 

Sosyal Medya Çalışmaları

PDM sosyal medya çalışmaları ile güncel durumlar ve pandemi sürecinin getirisi olan yeni süreçler ile ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Pozitif psikoloji, öz şefkat ve farkındalık pratiklerini içeren “Aylık Akış̧ Köşesi” çalışması ile zamanın farkındalığına dikkat çekmektedir. “Aylık Duygu Durum Köşesi” ile her ay farklı bir duyguya yer verilen içerikler üretilmektedir. 

PDM Bülten 

PDM Bülten, yurt idarecilerimiz ve öğrencilerimiz için hazırlamış̧ olduğumuz pandemi sürecinde oluşabilecek olası psikolojik zorluklar konusunda yardımcı olmayı hedefleyen rehber niteliğinde bir çalışmadır. 

Yönetimsel Beceriler Psikoeğitim Zirvesi

TÜRGEV olarak bünyemizde birçok yöneticinin yer alması ve bu yöneticilerin pozisyonları gereği öğrenci, veli, ekip arkadaşı gibi birçok kişi ile iletişim kurarak iş süreçlerini yürütmesi gerekliliğinden yola çıkarak yönetimsel beceriler konusunda eğitimlerin ve kazanımların faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu hedefler doğrultusunda 4 gün boyunca 7 uzman, 7 farklı konuda eğitim vermiştir. 

Psikoloji-PDR Öğrencileri Mesleki Gelişim Projesi 

Bu proje kapsamında Eylül 2020 itibari ile Psikoloji-PDR öğrencileri ve mezunlarından oluşan 90 kişilik bir ekip oluşturulmuştur. Üyelerin 25’i kayıt ekibinde 20’si ise değerlendirme ekibinde gönüllü̈ olarak aktif görev almaktadır. Bu üyeler proje kapsamında PDM’nin online eğitimlerinde kayıtların değerlendirilmesi ve eğitim sonrasındaki verilerin dokümante edilmesi gibi iş ve işlemlerde görev almaktadır. Projede gönüllü̈ olarak yer almak isteyen öğrencilerin alımına devam edilmektedir.

PDM Saha Deneyimleri

Adliyede Psikolog Olmak, Adli Psikoloji gibi ekip üyelerine yönelik eğitimler verilmiştir. Psikolojinin birçok alanında verilecek eğitimler ile projede yer alan üyelerin mesleki gelişimine katkı sağlanmaya devam edilmesi planlamaktadır. Ek olarak, akademik çalışmalarda, saha çalışmalarında ve çeşitli projelerde üyelerimiz ile gönüllü̈ faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır.

HOW CAN WE HELP YOU?