Pusula Başarı Barınma Ortaöğretim Bursu

Pusula Başarı Barınma Ortaöğretim Bursu

  • Son Başvuru Tarihi: 07.03.2023
  • Seviye: Ortaöğretim
  • Durum: Başvuru Kapalı

Burs Hakkında

Pusula Başarı Barınma Ortaöğretim Bursu

Pusula Başarı Barınma Bursu bir barınma bursudur. Bu burs türüne başvurmadan önce mutlaka yurt başvurusu yapılmalıdır. Yurt başvuru yapılmadan önce yapılan barınma bursu başvuruları kabul edilmeyecektir.

Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi sonucu, akademi, araştırma, bilim ve teknoloji, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor, yabancı dil vb. alanlarda beceri ve/veya başarısı bulunan öğrencilere, karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen TÜRGEV yurdu aidatının tamamı ya da bir kısmının karşılanması amacıyla geri ödemesiz olarak verilen burs türüdür.

Başvuru Koşulları

Barınma Burslarına başvurmadan önce mutlaka yurt başvuru yapılmalı sonrasında uygun Barınma Bursuna başvurusu yapılmalıdır. Yurt başvuru yapılmadan yapılan barınma bursu başvuruları kabul edilmeyecektir.

TÜRGEV burslarına genel başvuru şartları aşağıda listelenmiştir:
• Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2.00 olmak,
• Örgün eğitim öğrencisi olmak,
• Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamak,
• TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Vakıfla paylaşmak,

TÜRGEV burslarına başvuramayacak öğrenciler aşağıda listelenmiştir:
• Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin,
• Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin,
• TÜRGEV yurtlarında veya diğer resmi kuruluşların yurtlarında disiplin ya da süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin,
• Öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin,
• Sabıka kaydı bulunan öğrencilerin,
-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa hakkında 1 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç),
- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/09/2004 tarihli ve 5237 Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısmında düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,
• Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrencilerin,
• TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Vakıfla paylaşmayan öğrencilerin burs başvuruları değerlendirilmeyecektir.

Pusula Başarı Barınma Bursu için; ortaöğretim, lisans ve lisansüstü düzeyde; Akademi, Araştırma, Bilim, Teknoloji Yabancı Dil, Kültür Sanat, Sosyal Sorumluluk, Spor vb. alanlarda sınav, yarışma vb. bölgesel, ulusal, uluslararası dereceler, alınan ödüller, bilgisayar programları, yazılım vb. alanlarda beceri ve başarı durumu tespit edilen öğrenciler değerlendirmeye alınır.

Başvuru Belgeleri

Pusula Başarı Barınma Bursu Başvuru Evrakları

1. Ortaöğretime yeni başlayan öğrenciler için Liseye Geçiş Sınavı Sonuç Belgesi,

2. Ortaöğretimde ara sınıfta bulunan öğrenciler için son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren, okul yönetimi tarafından onaylanmış evrak,

3. Milli olmuş amatör sporcular için Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Spor Genel Müdürlüğü'nden alınacak evrak,

4. Burs değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması hâlinde; Vakıf tarafından paylaşılan Taahhütnamenin ıslak imzalı bir nüshası,

5. Bilim, Kültür, Sanat, Sosyal Sorumluluk, Spor vb. alanlarda bölgesel, ulusal, uluslararası dereceleriniz, aldığınız başarı bursları, kabul almış bilimsel projeler, ödüller; bilgisayar programları, yazılım vb. alanlarda beceri ve başarı durumunuzu gösterir destekleyici evraklar,

6. Burs Komisyonu tarafından belirtilecek diğer evraklar talep edilmektedir

Başvuru Takvimi

  • Başvuru Süreci Başlangıcı
    01.03.2023
  • Son Başvuru Tarihi
    07.03.2023
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?