Pusula Başarı Barınma Yükseköğretim Bursu

Pusula Başarı Barınma Yükseköğretim Bursu

  • Son Başvuru Tarihi: 07.12.2023
  • Seviye: Yükseköğretim
  • Durum: Başvuru Açık

Burs Hakkında

Pusula Başarı Barınma Yükseköğretim Bursu

Pusula Başarı Barınma Yükseköğretim Bursu bir barınma bursudur. Bu burs türüne başvurmadan önce mutlaka yurt başvurusu yapılmalıdır. Yurt başvuru yapılmadan önce yapılan barınma bursu başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi sonucu, akademi, araştırma, bilim ve teknoloji, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor, yabancı dil vb. alanlarda beceri ve/veya başarısı bulunan öğrencilere, karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen TÜRGEV yurdu aidatının tamamı ya da bir kısmının karşılanması amacıyla geri ödemesiz olarak verilen burs türüdür.

Başvuru Koşulları

Barınma Burslarına başvurmadan önce mutlaka yurt başvuru yapılmalı sonrasında uygun Barınma Bursuna başvurusu yapılmalıdır. Yurt başvuru yapılmadan yapılan barınma bursu başvuruları kabul edilmeyecektir.

TÜRGEV burslarına genel başvuru şartları aşağıda listelenmiştir:
• Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2.00 olmak,
• Örgün eğitim öğrencisi olmak,
• Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamak,
• TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Vakıfla paylaşmak,

TÜRGEV burslarına başvuramayacak öğrenciler aşağıda listelenmiştir:
• Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin,
• Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin,
• TÜRGEV yurtlarında veya diğer resmi kuruluşların yurtlarında disiplin ya da süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin,
• Öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin,
• Sabıka kaydı bulunan öğrencilerin,
-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa hakkında 1 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç),
- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/09/2004 tarihli ve 5237 Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısmında düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,
• Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrencilerin,
• TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Vakıfla paylaşmayan öğrencilerin burs başvuruları değerlendirilmeyecektir.

Pusula Başarı Barınma Bursu için; ortaöğretim, lisans ve lisansüstü düzeyde; Akademi, Araştırma, Bilim, Teknoloji Yabancı Dil, Kültür Sanat, Sosyal Sorumluluk, Spor vb. alanlarda sınav, yarışma vb. bölgesel, ulusal, uluslararası dereceler, alınan ödüller, bilgisayar programları, yazılım vb. alanlarda beceri ve başarı durumu tespit edilen öğrenciler değerlendirmeye alınır.

Başvuru Belgeleri

Pusula Başarı Barınma Yükseköğretim Bursu Başvuru Evrakları

1. Lisans öğrenimine yeni başlayacak öğrenciler için Üniversite Sınavı Sonuç Belgesi (Yerleştiğiniz bölüm adı, bölüme ait puanınızı içerecek şekilde olmalıdır (Belgenin en altında doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir),

2. Lisans öğrenimine devam eden ara sınıftaki öğrenciler tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış evrakı,

3. Dikey Geçiş Sınavı sonucunu gösterir evrak ve lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversite onaylı evrak,

4. Lisansüstü Başarı Bursları için;

a. Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversiteden alınmış belge,

b. Lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler için üniversite onaylı transkript,

c. ALES, YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL vb. ile Vakıf tarafından kabul edilen muadil dil sınav sonucunu gösterir evrak/evraklar,

d. Burs Komisyonu tarafından talep edilmesi hâlinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrencilerinden ilgili öğretim üyelerinden alınmış bir adet tavsiye mektubu,

e. Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma, makale veya derlemelerin bir nüshası,

f. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan, tam metni veya özeti yayımlanmış bildiri veya posterin bir nüshası,

g. Sanat alanında sergilenmiş, telif alınmış, yayınlanmış eser,

h. Özgeçmiş,

5. Milli olmuş amatör sporcular için Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Spor Genel Müdürlüğü'nden alınacak evrak,

6. Burs değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması hâlinde; Vakıf tarafından paylaşılan Taahhütnamenin ıslak imzalı bir nüshası,

7. Bilim, Kültür, Sanat, Sosyal Sorumluluk, Spor vb. alanlarda bölgesel, ulusal, uluslararası dereceleriniz, aldığınız başarı bursları, kabul almış bilimsel projeler, ödüller; bilgisayar programları, yazılım vb. alanlarda beceri ve başarı durumunuzu gösterir destekleyici evraklar,

8. Burs Komisyonu tarafından belirtilecek diğer evraklar talep edilmektedir.

Başvuru Takvimi

  • Başvuru Süreci Başlangıcı
    01.12.2023
  • Son Başvuru Tarihi
    07.12.2023
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?