TÜRGEV Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme Bursu

Vakfımız Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme Bursu ile sosyal bilimlerden eğitim ve kültür politikalarına, çevreden teknolojiye, bilimden sanata farklı ihtisas alanlarında araştırma ve geliştirme programlarında birlikte çalışacağı araştırmacıları destekleyecektir.

06 Ocak 2021

Vakfımız Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme Bursu ile sosyal bilimlerden eğitim ve kültür politikalarına, çevreden teknolojiye, bilimden sanata farklı ihtisas alanlarında araştırma ve geliştirme programlarında birlikte çalışacağı araştırmacıları destekleyecektir. Amacımız, hem dünyanın hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir içerikler ve politikaların üretimine katkıda bulunmaktır.

 

Kimler Başvurabilir?

 1. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programlarında devam eden ve ders dönemini tamamlayan öğrenciler
 2. Doktorasını en fazla iki sene önce tamamlamış araştırmacılar 

Başvuru Şartları

 1. TC vatandaşı olmak,
 2. Lisansüstü öğrenimine yurt içinde devlet üniversitelerinin ya da Vakıf üniversitelerinin tam burslu bölümlerinin Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında devam etmek veya Doktorayı en fazla iki sene önce tamamlamış olmak,
 3. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) puanı 75 ve üzerinde olması,
 4. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı ya da diğer dil puanının YDS denkliğinin 80 ve üzerinde olması,
 5. Lisans not ortalamasının en az 3.00, lisansüstü not ortalamasının ise en az 3.50 olması,
 6. Yüksek Lisans başvuruları için 30, Doktora Bursu Başvurusu için 35 yaşını doldurmamış olmak.
 7. Başka bir kurum ve kuruluştan mükellefiyeti olan bir burs almıyor olmak.
 8. Herhangi bir yerde tam zamanlı çalışıyor olmamak.
 9. Vakfımız tarafından yapılacak Arapça ve İngilizce sınavlarından birini başarıyla geçmek.

Başvuru Sürecinde İstenen Belgeler

 1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğrenci olduğunu gösterir belge veya doktorasını tamamlamış ise tamamladığına dair geçici mezuniyet belgesi ya da diploma örneği,
 2. Lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler için üniversite onaylı transkript,
 3. Son 5 yıl içerisinde girilmiş ALES, YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL vb. sınav sonucunu gösterir evrak/evraklar,
 4. İki adet tavsiye mektubu,
 5. Varsa, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma, makale veya derlemelerin bir nüshası,
 6. Varsa, Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan, tam metni veya özeti yayımlanmış bildiri veya posterlerin bir nüshası,
 7. Varsa, sanat alanında sergilenmiş, telif alınmış veya yayınlanmış eserlerin nüshaları,
 8. Niyet mektubu,
 9. Özgeçmiş.

Kabul Alan Bursiyerlerden İstenecek Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. İkametgah,
 4. Gelir beyanı (SGK dökümü: 4A, 4B, 4C )
 5. Adli Sicil Belgesi,
 6. Sağlık durumunu gösterir belge (aile hekiminden alınabilir),
 7. Banka hesap bilgileri,
 8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 9. Vakfımız tarafından paylaşılacak Taahhütnamenin ıslak imzalı nüshası,
 10. Bursun yenilenmesi halinde her sene söz konusu belgelerin güncel versiyonları istenecektir.

Not: Söz konusu belgeler e-devlet’ten temin edilebilir.

 

Yükümlülükler

1.     Belgelendirilebilir mücbir sebepler (sağlık, felaket, hastalık, vefat vb.) haricinde bursiyer eğitimini dondurduğu takdirde, Burs Yürütme Kurulu bursiyerin durumunu tekrar değerlendirir. Bursiyer hakkındaki kanaat olumlu ise bursu devam ettirilebilir.

2.     Bursiyerlerden yanlış ve/veya eksik beyanda bulunmamaları beklenmektedir.

3.     Bursiyerin gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğu tespit edildiğinde bursu kesilir ve kendisinden geriye dönük burs bedeli tahsil edilir.

4.     Araştırmacıların belirlenen alanlarda Vakfımızca belirlenen TÜRGEV Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme Bursu Danışma ve Yürütme Kurulu’nun yönlendirmeleri ile literatür taraması yapmaları, güncel çalışmaları yakından takip etmeleri, raporlamaları, bireysel ve grup çalışmalarıyla akademik ve entelektüel üretim yapmaları beklenir.

5.     Doktora yeterlilik aşamasını başarıyla geçmiş veya doktorasını tamamlamış olan araştırmacılar arasından çalışma ve uzmanlık alanlarına göre seçilmiş araştırmacılar, Yürütme Kurulu’nun belirlediği ihtisas alanlarındaki çalışmalara katılır ve burs eğitim süreçlerinden muaf tutulabilirler.

6.     Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle aylık nakdî 1250 TL, Doktora öğrencilerine ve doktorasını son iki senede tamamlamış olan araştırmacılara 12 ay süreyle aylık nakdî 2500 TL tutarında tahsis edilir.

7.     Burs Yürütme Kurulu’nun uygun gördüğü şartlarda bursiyerler, burs aldıkları süre içerisinde belirli periyotlarla TÜRGEV yurtlarında ücretsiz konaklayabilirler.

8.     Burs süresi 12 aydır, süre bitiminde yenilenmesi Vakfımız tarafından kararlaştırılacaktır.

9.     TÜRGEV gerekli gördüğü hallerde verilen bursu hiçbir gerekçe göstermeden iptal edebilir.

 

Başvuru için tıklayınız.

Burs yönergesi için tıklayınız.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?