Faaliyetlerimiz

TÜRGEV Akademi öğrencilerimizin ihtisas alanlarının dışında yetkinlik kazanmaları dışında akademik, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli yöntemleri tecrübe ettikleri, kendilerine özel ilgi ve çalışma alanları oluşturdukları ikinci bir lisans, bir uzmanlık programıdır.

TÜRGEV yurdunda kalan öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek amacıyla 2015 yılında, bir fikir olarak ortaya çıkan ve 5 farklı yurdumuzda 4 farklı ilde (İstanbul, Konya, Ankara, Bursa) 250 öğrencimizle 1 yıl boyunca devam etmiş̧ bir eğitim projesi olan TÜRGEV Akademi’de bir yılın sonunda tek bir merkezde toplanmıştır.

Amacımız; toplumun ihtiyaçları ile uyumlu bilgi üreten, doğru kaynaklardan objektif bilgiyi edinen, muhakeme yeteneği gelişmiş̧, adalet ve denge kavramlarını önemseyen, etken ve aktif, sorumluluk bilinciyle hareket eden, tarihi ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesine katkıda bulunan, gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli genç̧ kadınlar yetiştirmektir. 

Programımız İslami İlimler ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki ana bilim dalından ve hazırlık dönemi ile birlikte toplam 7 yarım döneme tekabül eden 7 asamadan oluşmakta, 3,5 yıl sürmektedir. 

TÜRGEV Akademi I. Öğrenci Sempozyumu 

TÜRGEV öğrencilerinin ihtisas alanları dışında da yetkinlik kazanmaları maksadıyla akademik düzeyde eğitim aldıkları ve onlar için ikinci bir üniversiteye dönüşen TÜRGEV Akademi Programı’nın (TAP) I. Öğrenci Sempozyumu, 1 Aralık Pazar günü SETA İSTANBUL’da gerçekleştirildi.

Sahasında uzman akademisyenlerin destek verdiği programda “İslâmî İlimler” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında hocalarından yıl boyunca dersler alan ve ilgilendikleri konular doğrultusunda araştırmalar yapıp tebliğlerine hazırlanan öğrencilerin tümü bildirilerini başarılı bir şekilde sundular.

Programın açılış konuşmasında dinleyicilere ve öğrencilere hitaben Akademi’nin yaptığı çalışmaları anlatan Doç. Dr. Mahmut Kelpetin’in ardından TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun da TÜRGEV’in böyle bir Akademi’ye neden ihtiyacı olduğundan ve Akademi’nin TÜRGEV’e olan katkılarından bahsetti.

İki oturumdan oluşan sempozyumun ilk oturumunda Doç. Dr. Hikmet Yaman başkanlığında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Beyza Nur Erol; “İslâm’ı Anlamada Sünnetin Rehberliği ve Hz. Peygamber’in Tasarruflarının Bağlayıcılığı”, İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Nurşen Yüksel; “Makâsıdü’ş Şerîa”,  yine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Hatice Büşra Sarı; “Hz. Ömer’in İctihadlarının Günümüze Yansımaları”, Marmara Üniversitesi’nden Merve Göktaş; “İctihat Kapısının Kapanıp Kapanmamasına Dair Bir Değerlendirme”, İbn Haldun Üniversitesi’nden Nurseda Dayı; “El-Halîl Şehrindeki Filistin-İsrail Çatışması” başlıklı tebliğlerini sundular.

Sempozyumun ikinci oturumunda ise, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin başkanlığında Marmara Üniversitesi öğrencilerinden olan Rümeysa Küskü; “Reformasyon ve İslâmcılık Üzerinden Dinlerde Yenilik Hareketlerinin Sebepleri”, Rüveyda Yaman; “Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Değişen Din Anlayışı ve Said Halim Paşa Örneği”, Zeynep Sevinç; “Karizma ve Liderlik: Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Mukadder Kalkan; “Açlık ve Tokluk Durumunun Davranış Üzerine Etkileri” başlıklı tebliğlerini sundular.

Programın sonunda, sempozyuma katılan öğrencilere çalışmaları ve gelecek planları hakkında sorular soran ve akademik tavsiyelerde bulunan Dr. Fatmanur Altun, başarı dilekleriyle birlikte sempozyum katılım belgelerini takdim etti.

TÜRGEV Akademi Online Yaz Seminerleri

16 Temmuz 2020 tarihinde başlayan ve 10 hafta süren TÜRGEV Akademi Online Yaz Seminerleri programında öğrencilerimiz her hafta bir kitap okuyup kitap ile benzer veya bağlantılı temaları ele alan bir film seyrederek haftanın son aksamı alanında uzman isimlerin seminerlerine katıldılar.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?